A környezetünk védelme közös érdekünk és célunk.
Technológiai és műszaki megoldás a környezetvédelemben!

Szolgáltatás

Az alábbi veszélyes és nem veszélyes besorolású hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását, / megsemmisítését végezzük.

EWC kód Hulladék megnevezés veszélyes
09 Fényképészeti ipar hulladékai
09 01 01 Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok igen
09 01 04 Rögzítő (fixír) oldatok Igen
09 01 05 Halványító oldatok és halványító fixir oldatok Igen
09 01 06 Fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék Igen
09 01 07 Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír Nem
09 01 08 Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír Nem
09 01 13 Keletkezésük telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól Igen